FIBER OPTIC TOOL KIT

FIBER OPTIC TOOL KIT

  • 160,000 ₮

0 ШИРХЭГ ҮЛДСЭН!
ӨДӨР ХҮРТЭЛ ХҮРГЭЛТ БОЛОМЖГҮЙ.

POWER METER

LASER 10M

FIBER CLEAVER 

FIBER CUTTER

FIBER PEELER

BOX


НЭМЖ САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ БАРАА