NVR 8CH 4K, DS-7608NI-Q1

  • 299,000 ₮

0 ШИРХЭГ ҮЛДСЭН!
ӨДӨР ХҮРТЭЛ ХҮРГЭЛТ БОЛОМЖГҮЙ.

8-Channel, 4K 1U


НЭМЖ САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ БАРАА