PATCH CORD CABLE, UTP CAT6

PATCH CORD CABLE, UTP CAT6

  • 2,000 ₮

220 ШИРХЭГ ҮЛДСЭН!

Өнгө: Улаан, Хар, Шар, Цэнхар 50cm


НЭМЖ САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ БАРАА